Lurralde-Gatazka Baino Gehiago Dokdo



Gobernuak Errepublika Korea (Hego Korea) izendatutako Dokdo ‘Monumentu Natural Zk